Chính Sách Bảo Mật

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

a. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu trên website bao gồm:

– Họ tên

– Email

– Số điện thoại

– Địa chỉ

Mục đích: để chúng tôi liên hệ tư vấn khi khách hàng đăng ký thông tin trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

BTP sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và BTP

– Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo khách hàng

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật có thẩm quyền thì BTP có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

BTP sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Những thông tin cá nhân trên website được phép tiếp cận bởi:

– Ban quản trị website

– Khách hàng sở hữu thông tin cá nhân đó

– Các cơ quan Pháp luật Việt Nam có thẩm quyền (khi được yêu cầu)

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  Văn phòng BTP

– Địa chỉ: 79 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 0961887777

– Email: [email protected]@gmail.com