Hình Thức Thanh Toán

BTP hiện tại có 2 phương thức thanh toán như sau:

  1. Tiền mặt
  2. Chuyển khoản
  3. Chuyển khoản cá nhân:

Số tài khoản Vietcombank: 3383777777

Chủ tài khoản: Phan Thị Hạnh

Chi nhánh: PGD Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: “Tên khách hàng – Số điện thoại liên lạc”

Hình Thức Thanh Toán 1
  • Chuyển khoản doanh nghiệp:

Số Tài khoản ACB: 123868988888

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Bảo Thiên Phước

Chi nhánh: PGD Phan Huy Ích

Nội dung chuyển khoản: “Tên công ty – Mã số thuế”

Hình Thức Thanh Toán 2